ד"ר סוסנובסקיה אלה ז"ל
top
ד
תפקיד:
מרצה בכיר
כתובת:
______________________________________________________________________________________________________________________________ חוקרת בכירה תחומי המחקר: עיצוב במה, בימוי ועיצוב במה, תולדות התרבות.
תחומי מחקר:

 

פרסומים נבחרים:

Development of the Theatrical Art Design in Uzbekistan.

"Fan" of the Science Academy, Tashkent  Uzbekistan, pp.106. 1989.

Was Habima a Jewish Theater or a Russian Theater in Hebrew? Jews in Eastern Europe, No 3 (22). Pp. 23-30. The Hebrew University of Jerusalem (English).

Apollo and Dionysus in the Works of  Alexandra Exter, Motar, Journal of Faculty of the Arts Tel-Aviv University No.5, pp. 119-125, Tel-Aviv, (Hebrew), 1997 pp.119-125

Nina Aizenberg (1902-1974): Russian Designer. Slavic and Easten Europe  Performance. The Graduate Center of the City University of New-York. Volume 20. No3, pp.48-73, 2000.

Alexander Tyshler (1898-1980). Slavic and Easten European Performance. The Graduate Center of The City University of New-York, volume 21. No 3. Pp.53-64. 2001.

A Russian Theater on Israeli Stage.  East European Jewish Affairs. Routledge Taylor and Francis  Group, London, Volume 35, Number 2 , pp.245-252. 2005.

Costume and Image in A.P. Chekhov's plays. Consciousness , Theater, Literature and Arts. 2009. Cambridge scholars publishing. UK 2010. Pp. 100-109, 2010.

Theater Convention: Innovations or Lessons from the Past?  Consciousness, Theater, Literature and Arts. 2011. Cambridge scholars publishing . Pp. 301-310 UK 2012.

Theatrical  Effects. Inszenierung  und Effekte. Die Magie der Szenografie. Transcripte. 2012. Dortmund (Germany). Pp.75-86.

Costume in Ibsen's Plays. Consciousness, Theater, Literature and Arts -2013. Cambridge scholars publishing. Pp.36-42. 2013.

 

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.02.21, פרטים יפורסמו בהמשך.
הנכם מוזמנים.

קישור לדף היום הפתוח