עמיתי הוראה
top

עמיתי הוראה

ד"ר נעמי יואלי סגל אקדמי 04-0000000 פנימי:0000
מר מורקוס בשאר סגל אקדמי 04-0000000
גב' מירון גלפז מיכל סגל אקדמי 04-0000000 פנימי:0000
מר. מלכא משה סגל אקדמי 04-0000000 פנימי:0000
מר ארי טפרברג סגל אקדמי 04-0000000
גב' קרון דפנה סגל אקדמי 04-0000000 פנימי:0000
גב' סיבוני שרה סגל אקדמי 04-0000000 פנימי:0000
גב' סאלוה נקרה סגל אקדמי 04-0000000 פנימי:0000
מר נועם רובינשטיין סגל אקדמי 04-0000000