מידע לסטודנט
top

מידע לסטודנט

טפסים תכניות לימודים כללי

בקשה למועד חריג

טופס ערעור על ציון

טופס להגשת עבודה באיחור

 תכניות לימודים תשפ"א (2020/21)  (מעודכן לתאריך 7.9.20)

אגרת לתלמיד במסלול דו חוגי, תיאטרון קהילה ופרפורמנס (2020/21)

 אגרת לתלמיד במסלול דו חוגי, פסיכותיאטרלי (2020/21)

 אגרת לתלמיד במסלול חד חוגי, תיאטרון קהילה ופרפורמנס (2020/21)

רשימת קורסים תשפ"א (2020/21)

תקצירי קורסים - תואר ראשון תשפ"א (2020/21)

אגרת לתלמיד-מנהל    תלמידים-תשפ"א (2020/21)

(שנתון תשפ"א (2020/21)

הנחיות לרישום הממוחשב

בקשה להשתתפות בהפקות מחוץ לחוג

הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית

 נוהל שימוש במעבדת מחשבים 011 ו-012

מערכת שעות

(מעודכן לתאריך 7.9.20)

מערכת שעות תשפ"א (2020/21)

 נהלים אקדמיים

נהלי ומועדי הגשת עבודות

 נוהל פניות

תנאי מעבר משנה לשנה

 חדרים

חדרים סמסטר א' תש"פ 

רשויות המשמעת

האתר החדש של רשויות המשמעת

האתר כולל את תקנון המשמעת,

החלטות הוועדה והודעות שוטפות

 

  לוח בחינות

 יפורסם בהמשך 

 אתרי מלגות: 

לוח מלגות – אתר לימודים בישראל

קישורים שימושיים נוספים:

מלגות מדעי הרוח | מלגות תואר שני | מלגות דוקטורנטים

 

 

 

 

 

 תכניות לימודים תש"פ (2019/20)

אגרת לתלמיד ותכניות לימודים במסלול הדו חוגי תש"פ (2019/20)

אגרת לתלמיד ותכניות לימודים במסלול חד חוגי תש"פ (2019/20)

רשימת קורסים תואר ראשון תש"פ (2019/20)

תקצירי קורסים תואר ראשון, תש"פ (2019/20)

 

תכניות לימודים תשע"ט (2018/19)

אגרת מידע לרישום, תלמידי דו חוגי (כולל פסיכותיאטרלי), תשע"ט

אגרת מידע לרישום, תואר ראשון, חד חוגי, תשע"ט

 אגרת מידע לרישום, תואר שני , תשע"ט

רשימת קורסים תשע"ט (2018/19) 

 

   תכניות לימודים תשע"ח (2017/18)
   אגרת לתלמידי המסלול הדו חוגי   
  אגרת לתלמידי המסלול החד חוגי  
  תכניות לימודים תשע"ז (2016/17)  
  אגרת מידע לרישום, תשע"ז
  תכנית לימודים, חד חוגי, חברתי, תשע"ז  
  תכנית לימודים, חד חוגי, משחק ובימוי, תשע"ז
  תכנית לימודים, דו חוגי, חברתי, תשע"ז
  תכנית לימודים דו חוגי, תיאטרון, תשע"ז
 
  תכניות לימודים תשע"ו (2015/16)  
   אגרת מידע לרישום, תשע"ו
  תכנית לימודים חד חוגי, משחק ובימוי, תשע"ו  
  תכנית לימודים חד חוגי חברתי, תשע"ו
  תכנית לימודים דו חוגי חברתי, תשע"ו  
  תכנית לימודים דו חוגי תיאטרון, תשע"ו

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 4.02.21, פרטים יפורסמו בהמשך.
הנכם מוזמנים.

קישור לדף היום הפתוח