מידע לסטודנט
top

מידע לסטודנט

טפסים תכניות לימודים כללי

בקשה למועד חריג

תכניות לימודים תשע"ז (2016/17)-מעודכן לתאריך 6.9.16
(2016/17) איגרת לתלמיד-מינהל תלמידים-תשע"ז

טופס ערעור על ציון

אגרת מידע לרישום, תשע"ז (שנתון לשנת הלימודים תשע"ז (2016/17

בקשה להשתתפות בהפקות מחוץ לחוג

 תכנית לימודים, חד חוגי, חברתי, תשע"ז הנחיות לרישום הממוחשב
הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית תכנית לימודים, חד חוגי, משחק ובימוי, תשע"ז  נוהל שימוש במעבדת מחשבים 011 ו-012
  תכנית לימודים, דו חוגי, חברתי, תשע"ז

מערכת שעות
  תכנית לימודים דו חוגי, תיאטרון, תשע"ז  מעודכן לתאריך 6.9.16

נהלים אקדמיים (מערכת שעות תשע"ז (2016/17
נהלי ומועדי הגשת עבודות   (רשימת קורסים תשע"ז (2016/17
טופס להגשת עבודה באיחור תכניות לימודים תשע"ו (תקצירי קורסים תשע"ז (2016/17
תנאי מעבר משנה לשנה אגרת מידע לרישום, תשע"ו  
  תכנית לימודים חד חוגי, משחק ובימוי, תשע"ו  
  תכנית לימודים חד חוגי חברתי, תשע"ו
  תכנית לימודים דו חוגי חברתי, תשע"ו
חדרים
  תכנית לימודים דו חוגי תיאטרון, תשע"ו 
חדרים סמסטר א', תשע"ז (2016/17) מעודכן לתאריך 18.9.16 
  תכניות לימודים תשע"ה  חדרים סמסטר ב' תשע"ז (2016/17) מעודכן לתאריך 21.2.17
  אגרת מידע לרישום, תשע"ה  
  תכנית לימודים חד חוגי משחק ובימוי, תשע"ה לוח בחינות
  תכנית לימודים חד חוגי חברתי, תשע"ה 
  תכנית לימודים דו חוגי חברתי, תשע"ה  
  תכנית הלימודים דו חוגי עיוני עם טעימות מעשיות, תשע"ה
  תכניות לימודים תשע"ד
  אגרת מידע לקראת רישום , שנה"ל תשע"ד
  תכניות לימודים במסלול הדו חוגי תשע"ד - חברתי, עיוני  
  תכניות לימודים במסלול החד חוגי תשע"ד - משחק, בימוי, חברתי  
  תכניות לימודים תשע"ג
  תכנית לימודים חברתי חד חוגי תשע"ג
  תכנית לימודים חד חוגי משחק ובימוי תשע"ג
  תכנית לימודים דו חוגי חברתי תשע"ג  
  תכנית לימודים דו חוגי עיוני עם טעימות מעשיות תשע"ג

ברכות החוגלהצטרפות לרשימת התפוצה של הזמנות לאירועי בית הספר לאמנויות שלחו מייל ל – gmichal@univ.haifa.ac.il

מבזקים


תואר שני בלימודי תיאטרון

ההרשמה לתואר השני בחוג לתיאטרון בעיצומה!!!

לפרטים נוספים

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

תואר שני בלימודי תיאטרון

ההרשמה לתואר השני בחוג לתיאטרון בעיצומה!!!

לפרטים נוספים

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

תואר שני בלימודי תיאטרון

ההרשמה לתואר השני בחוג לתיאטרון בעיצומה!!!

לפרטים נוספים

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

תואר שני בלימודי תיאטרון

ההרשמה לתואר השני בחוג לתיאטרון בעיצומה!!!

לפרטים נוספים

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

תואר שני בלימודי תיאטרון

ההרשמה לתואר השני בחוג לתיאטרון בעיצומה!!!

לפרטים נוספים

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

תואר שני בלימודי תיאטרון

ההרשמה לתואר השני בחוג לתיאטרון בעיצומה!!!

לפרטים נוספים

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

תואר שני בלימודי תיאטרון

ההרשמה לתואר השני בחוג לתיאטרון בעיצומה!!!

לפרטים נוספים

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו

תואר שני בלימודי תיאטרון

ההרשמה לתואר השני בחוג לתיאטרון בעיצומה!!!

לפרטים נוספים

"מפגשים עם יוצרי תיאטרון", סדרת הרצאות דו שבועיות

סדרת הרצאות דו שבועיות. מרחב למפגש ושיחה תוך העשרת הידע אודות יוצרי תיאטרון שפועלים כיום בישראל. במסגרת זו יוזמנו יוצרי תיאטרון וישוחחו על עבודותיהם, על תהליכי עבודה ועל מקורות השראה ליצירה.

לוח המפגשים לסמסטר א' תשע"ו