מידע לסטודנט
top

מידע לסטודנט

טפסים תכניות לימודים כללי

בקשה למועד חריג

תכניות לימודים תשע"ח (2017/18) - מעודכן לתאריך 25.9.2017 (2017/18) איגרת לתלמיד-מינהל תלמידים-תשע"ח

טופס ערעור על ציון

  אגרת לתלמידי המסלול הדו חוגי     שנתון תשע"ח (2017/18)

בקשה להשתתפות בהפקות מחוץ לחוג

 אגרת לתלמידי המסלול החד חוגי הנחיות לרישום הממוחשב
הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית תכניות לימודים תשע"ז (2016/17)  נוהל שימוש במעבדת מחשבים 011 ו-012
  אגרת מידע לרישום, תשע"ז
תכנית לימודים, חד חוגי, חברתי, תשע"ז
מערכת שעות
  תכנית לימודים, חד חוגי, משחק ובימוי, תשע"ז  מעודכן לתאריך 25.9.17

נהלים אקדמיים 

תכנית לימודים, דו חוגי, חברתי, תשע"ז
תכנית לימודים דו חוגי, תיאטרון, תשע"ז
(מערכת שעות תשע"ח (2017/18
נהלי ומועדי הגשת עבודות   תקצירי קורסים תואר ראשון תשע"ח (2017/18)
טופס להגשת עבודה באיחור תכניות לימודים תשע"ו
תנאי מעבר משנה לשנה אגרת מידע לרישום, תשע"ו  
 נוהל פניות תכנית לימודים חד חוגי, משחק ובימוי, תשע"ו  
  תכנית לימודים חד חוגי חברתי, תשע"ו
  תכנית לימודים דו חוגי חברתי, תשע"ו
חדרים
  תכנית לימודים דו חוגי תיאטרון, תשע"ו 
חדרים סמסטר א' תשע"ח 
  תכניות לימודים תשע"ה
  אגרת מידע לרישום, תשע"ה  
  תכנית לימודים חד חוגי משחק ובימוי, תשע"ה לוח בחינות
  תכנית לימודים חד חוגי חברתי, תשע"ה 
  תכנית לימודים דו חוגי חברתי, תשע"ה  
  תכנית הלימודים דו חוגי עיוני עם טעימות מעשיות, תשע"ה
  תכניות לימודים תשע"ד
  אגרת מידע לקראת רישום , שנה"ל תשע"ד
  תכניות לימודים במסלול הדו חוגי תשע"ד - חברתי, עיוני  
  תכניות לימודים במסלול החד חוגי תשע"ד - משחק, בימוי, חברתי  
  תכניות לימודים תשע"ג
  תכנית לימודים חברתי חד חוגי תשע"ג
  תכנית לימודים חד חוגי משחק ובימוי תשע"ג
  תכנית לימודים דו חוגי חברתי תשע"ג  
  תכנית לימודים דו חוגי עיוני עם טעימות מעשיות תשע"ג

ברכות החוגלהצטרפות לרשימת התפוצה של הזמנות לאירועי בית הספר לאמנויות שלחו מייל ל – gmichal@univ.haifa.ac.il

מבזקים


נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ביום ראשון, 21.1.18.

תואר ראשון במסלולים דו חוגי וחד חוגי
תואר שני (MA) לימודי תיאטרון

מידע למועמד

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ביום ראשון, 21.1.18.

תואר ראשון במסלולים דו חוגי וחד חוגי
תואר שני (MA) לימודי תיאטרון

מידע למועמד

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ביום ראשון, 21.1.18.

תואר ראשון במסלולים דו חוגי וחד חוגי
תואר שני (MA) לימודי תיאטרון

מידע למועמד

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ביום ראשון, 21.1.18.

תואר ראשון במסלולים דו חוגי וחד חוגי
תואר שני (MA) לימודי תיאטרון

מידע למועמד

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ביום ראשון, 21.1.18.

תואר ראשון במסלולים דו חוגי וחד חוגי
תואר שני (MA) לימודי תיאטרון

מידע למועמד

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ביום ראשון, 21.1.18.

תואר ראשון במסלולים דו חוגי וחד חוגי
תואר שני (MA) לימודי תיאטרון

מידע למועמד

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ביום ראשון, 21.1.18.

תואר ראשון במסלולים דו חוגי וחד חוגי
תואר שני (MA) לימודי תיאטרון

מידע למועמד

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט נפתחה ביום ראשון, 21.1.18.

תואר ראשון במסלולים דו חוגי וחד חוגי
תואר שני (MA) לימודי תיאטרון

מידע למועמד