מידע לסטודנט
top

מידע לסטודנט

טפסים תכניות לימודים כללי

בקשה למועד חריג

 תכניות לימודים תש"פ (2019/20)

 (מעודכן לתאריך 8.9.19)

אגרת לתלמיד-מנהל תלמידים-תש"פ (2019/20)

טופס ערעור על ציון

אגרת לתלמיד ותכניות לימודים במסלול הדו חוגי תש"פ (2019/20)  שנתון תש"פ (2019/20)

בקשה להשתתפות בהפקות מחוץ לחוג

 אגרת לתלמיד ותכניות לימודים במסלול חד חוגי תש"פ (2019/20) הנחיות לרישום הממוחשב
הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית  מערכת שעות - תואר ראשון תש"פ (2019/20)  נוהל שימוש במעבדת מחשבים 011 ו-012

 נהלים אקדמיים

נהלי ומועדי הגשת עבודות

 נוהל פניות

 רשימת קורסים תואר ראשון תש"פ (2019/20)

תקצירי קורסים תואר ראשון, תש"פ (2019/20)

מערכת שעות

(מעודכן לתאריך 8.9.19)

טופס להגשת עבודה באיחור   מערכת שעות תואר ראשון - תיאטרון תש"פ (2019/20)

תנאי מעבר משנה לשנה

תכניות לימודים תשע"ט (2018/19)

אגרת מידע לרישום, תלמידי דו חוגי (כולל פסיכותיאטרלי), תשע"ט

אגרת מידע לרישום, תואר ראשון, חד חוגי, תשע"ט

 אגרת מידע לרישום, תואר שני , תשע"ט

רשימת קורסים תשע"ט (2018/19) 

חדרים

חדרים סמסטר א' תש"פ

   תכניות לימודים תשע"ח (2017/18)
   אגרת לתלמידי המסלול הדו חוגי   לוח בחינות
  אגרת לתלמידי המסלול החד חוגי  יפורסם בהמשך
  תכניות לימודים תשע"ז (2016/17)  
  אגרת מידע לרישום, תשע"ז
  תכנית לימודים, חד חוגי, חברתי, תשע"ז  
  תכנית לימודים, חד חוגי, משחק ובימוי, תשע"ז
  תכנית לימודים, דו חוגי, חברתי, תשע"ז
  תכנית לימודים דו חוגי, תיאטרון, תשע"ז
 
  תכניות לימודים תשע"ו (2015/16)  
   אגרת מידע לרישום, תשע"ו
  תכנית לימודים חד חוגי, משחק ובימוי, תשע"ו  
  תכנית לימודים חד חוגי חברתי, תשע"ו
  תכנית לימודים דו חוגי חברתי, תשע"ו  
  תכנית לימודים דו חוגי תיאטרון, תשע"ו

ברכות החוגלהצטרפות לרשימת התפוצה של הזמנות לאירועי בית הספר לאמנויות שלחו מייל ל – gmichal@univ.haifa.ac.il

מבזקים


יום פתוח באוניברסיטת חיפה

יום פתוח באוניברסיטת חיפה יתקיים ביום חמישי, 20.02.20, בין השעות 16:00-20:00.
הנכם מוזמנים.