עמיתי הוראה
top

עמיתי הוראה

ד"ר אבנרי עירא סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר קיסרי שושי סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
ד"ר קיציס שולמית סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
גב' מירון גלפז מיכל סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
מר מורקוס בשאר סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000
מר. מלכא משה סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
גב' נקרה סלווה סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
גב' סיבוני שרה סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000 פנימי:0000
מר רובינשטיין נועם סגל אקדמי - עמית הוראה 04-0000000