סגל אקדמי
top

סגל אקדמי

פרופ' ציטרון עתי פרופסור מן המניין 04-8288802 פנימי:58802
ד"ר זר ציון שלי מרצה בכיר, ראש החוג לתיאטרון 04-8240328 פנימי:52328
ד"ר חמדאן מסעוד מרצה בכיר 04-8240530 פנימי:52530
ד"ר ירושלמי דורית מרצה בכיר, יו"ר ועדת תואר שני 04-8249275 פנימי:53275
ד"ר רותי אבליוביץ' מרצה 04-8240328 פנימי:52328