posterMA2018 19 2

מטרת הלימודים:

לימודי תאטרון והמופע הם ענף לימודי בין-תחומי בעל אוריינטציה אמנותית ומחקרית, אשר  מתבונן במגוון רחב של מופעים השייכים לשתי קטגוריות עיקריות: מופעים אמנותיים ומופעי תרבות. ב"מופעים אמנותיים" הכוונה לאירועים הממוסגרים כאמנות, כגון מופעי תאטרון, תיאטרון סיפור,  אירועי-מופע תלויי מקום, קולנוע ועוד. "מופעי תרבות" כוללים אירועים ומופעים בחיי היומיום, כגון ספורט,אירועי מעגל החיים וטקסיהם והפגנות. הזיקות בין לימודי תיאטרון ללימודי מופע הן בתשתית תכנית לימודים, אשר תפעל בהתאם לעקרונות הבאים: 

לימוד עיוני של מופע (performance) בהקשרים אמנותיים ותרבותיים רחבים, במטרה ללכוד את הפוטנציאל של המופע כפריזמה למחקר וכנושא למחקר.

עידוד המפגש בין מחקר עיוני לעשייה יצירתית תיאטרלית ומופעית המכוונת להזין תהליגי מחקר יצירתי ולשמש כמקור השרה לעשייה מחקרית.

עידוד הסטודנטים ללימוד ולמחקר בין תחומי המסתייע ומתכתב עם תחומי ידע שונים כגון פילוסופיה, אנתרופולוגיה, היסטורי, לימודי תקשורת וניו מדיה, חינוך ועבודה סוציאלית.

תנאי קבלה:

בעלי תואר ראשון בתיאטרון  או בהוראת התיאטרון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ בציון ממוצע של 80 לפחות

המועמדים לתואר שני יעבירו לוועדת התואר השני החוגית עבודה סמינריונית הקשורה בהתבוננות ביקורתית

מועמדים המעוניינים בכך יגישו לוועדה תיק עבודות. על תיק העבודות להכיל תיעוד של עבודות יצירתיות שהיו שותפים בהן כבמאים, שחקנים או מנחים - במאים.

המועמדים יוזמנו לראיון אישי עם ועדת הקבלה של התכנית. הראיונות יתמקדו בכיווני המחקר של המועמד/ת ובמוטיבציה שלו/שלה לעסוק בתחום.

מועמדים בעלי תואר ראשון בתחום אחר יחוייבו בלימודי השלמה שיקבעו ע"י ועדת הקבלה החוגית בהתאם להשכלה קודמת.

  :מבנה הלימודים

בתכנית שני מסלולי לימוד:

מסלול א' - עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ב' - כולל בחינת גמר

מסלול א' - עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

מסלול ב' - כולל בחינת גמר

במסלול א' נדרשים הסטודנטים ללמוד 36 שש"ס ולכתוב 2 עבודות סמינריוניות ועבודת גמר מחקרית (תזה). עבודת הגמר המחקרית צריכה לשקף כושר ניתוח של מקורות ראשוניים ומקורות משניים, יכולת להתמודד עם גישות מדעיות שונות בתחום לימודי התיאטרון והמופע, תוך כדי הצגת מתודה מחקרית עקבית ויכולת התבטאות בהירה.

במסלול ב' נדרשים הסטודנטים ללמוד 38 שש"ס ולכתוב 3 עבודות סמינריוניות. תכנית תואר מוסמך במסלול ב' תעודד סטודנטים לפתח מחקר דרך פרוייקט. הסטודנטים יובילו פרוייקטים במנעד רחב הנע בין פיתוח עצמאי של מופע אמנותי ובין פרוייקטים יישומיים, כדוגמת פרוייקטים אמנותיים - חברתיים מכוונים לתהליכי שינוי והעצמה של קהילות מודרות; פרוייקטים בהם ירתמו האמצעים של שפת התיאטרון והמופע להרחבת הידע אודות תוקפם והשפעתם על תהליכי לימוד פורמליים ובלתי פורמליים של אוכלוסיות מגוונות, ופרוייקטים בהם יחקרו מושגים ופרקטיקות מופעיות תיאטררליות.

בפרוייקטים מסוג זה יידרשו הסטודנטים לאמץ את כלי המחקר האתנוגרפי או האוטואתנוגרפי כדי לחלץ ידע ולהפנות מבט ביקורתי על עבודותיהם. הסטודנטים יקבלו הנחייה במסגרת "מעבדת ליווי פרוייקטים".

תכנית הלימודים: 

מסלול א' : סה"כ לימודים 36 שש"ס, כתיבת 2 עבודות סמינריוניות ועבודת גמר מחקרית (תזה).

מסלול ב' : סה"כ לימודים 38 שש"ס, כתיבת 3 עבודות סמינריוניות, פרוייקט יישומי ועמידה בבחינת גמר.

 

עבודת הגמר (תזה)

נושא הצעת התזה - יוצע על ידי הסטודנט/ית ויאושר על ידי המנחה במהלך שנת הלימודים הראשונה.

MAproduction.1png

הצעת התיזה תוגש לוועדת התואר השני החוגית בסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה ותאושר על ידה.

עבודת התזה תוגש לא יאוחר משנתיים וחצי מיום תחילת הלימודים.

הנחיות לכתיבת עבודת גמר מחקרית

 

בחינת גמר:   

בחינת גמר תיקבע בתיאום עם המועמד לאחר הגשת כל העבודות הסמינריוניות.

מתווה בחינת גמר - מסלול ב

 

פירוט תכניות הלימודים החל מתשפ"ג (2022/23)

פירוט תכניות הלימודים תש"פ - תשפ"ב

 

הערות:

1. ניתן ורצוי לקחת קורסי בחירה של תואר שני או קורסים לתואר ראשון, בחוגים המציעים קורסים בתחום העניין של הסטודנט. כל קורס יאושר באופן פרטני על ידי החוג.

2. רשימת קורסים רלוונטיים תפורסם מידי שנה.

3. למסיימים תוענק תעודת מוסמך האוניברסיטה בתיאטרון, בפקולטה למדעי הרוח

 

 :למידע נוסף ולהרשמה

  04-8288484 / 04-8249321

 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                             

טופס הגשת מועמדות