מידע לסטודנט
top

מידע לסטודנט

טפסים תכניות לימודים כללי

בקשה למועד חריג

טופס ערעור על ציון

טופס להגשת עבודה באיחור

תכניות לימודים תשפ"ג (2022/23) (מעודכן לתאריך 1.9.22)

אגרת לתלמיד במסלול הדו חוגי - פסיכותיאטרלי 

תכנית לימודים פסיכותיאטרלי - תשפ"ב - תשפ"ג

אגרת לתלמידי במסלול הדו חוגי - תיאטרון, קהילה ופרפורמנס

תכנית לימודים תיאטרון קהילה ופרפורמנס תשפ"א - תשפ"ג

אגרת לתלמידי המסלול החד חוגי

תכנית לימודים חד חוגי תשפ"א - תשפ"ג

אגרת לתלמיד-מנהל  תלמידים-תשפ"ג (2022/23)

שנתון תשפ"ג (2022/23)

הנחיות לרישום הממוחשב

בקשה להשתתפות בהפקות מחוץ לחוג

הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית

 נוהל שימוש במעבדת מחשבים 011 ו-012

מערכת שעות 

מערכת שעות תשפ"ג 

רשימת קורסים תשפ"ג

 

 נהלים אקדמיים

נהלי ומועדי הגשת עבודות

 נוהל פניות

תנאי מעבר משנה לשנה

 חדרים

יפורסם בהמשך

רשויות המשמעת

האתר החדש של רשויות המשמעת

האתר כולל את תקנון המשמעת, החלטות הוועדה והודעות שוטפות

 

  לוח בחינות

 יפורסם בהמשך 

 אתרי מלגות: 

לוח מלגות – אתר לימודים בישראל

קישורים שימושיים נוספים:

מלגות מדעי הרוח | מלגות תואר שני | מלגות דוקטורנטים

 

 

 

 

 

תכניות לימודים תשפ"ב(2021/22) 

אגרת לתלמיד במסלול דו חוגי,תיאטרון קהילה ופרפורמנס(2021/22)

תכנית לימודים תיאטרון, קהילה ופרפורמנס

אגרת לתלמיד במסלול דו חוגי,פסיכותיאטרלי(2021/22)

תכנית לימודים פסיכותיאטרלי

אגרת לתלמיד במסלולחד חוגי, תיאטרון קהילה ופרפורמנס (2021/22)

תכנית לימודים חד חוגי

אגרת לתלמיד תואר שני תשפ"ב (2021/22)

 
 

תכניות לימודים תשפ"א(2020/21)

אגרת לתלמיד במסלול דו חוגי,תיאטרון קהילה ופרפורמנס(2020/21)

אגרת לתלמיד במסלול דו חוגי,פסיכותיאטרלי(2020/21)

אגרת לתלמיד במסלולחד חוגי, תיאטרון קהילה ופרפורמנס (2020/21)

אגרת לתלמיד תואר שני תשפ"א (2020/21)

 

תכניות לימודים תש"פ(2019/20)

אגרת לתלמיד ותכניות לימודים במסלול חד חוגי תש"פ (2019/20)

אגרת לתלמיד ותכניות לימודים במסלול הדו חוגי תש"פ (2019/20)

 תכניות לימודים תשע"ט (2018/19)

אגרת מידע לרישום, תלמידי דו חוגי (כולל פסיכותיאטרלי), תשע"ט

אגרת מידע לרישום, תואר ראשון, חד חוגי, תשע"ט

אגרת מידע לרישום, תואר שני , תשע"ט

 

 
 

תכניות לימודים תשע"ח (2017/18)

אגרת לתלמידי המסלול הדו חוגי 

אגרת לתלמידי המסלול החד חוגי